BIULETYN GBL


ISSN 0373-174X
ROK XLIX 2016 Nr 367

W numerze:

 • Relacja z Jubileuszu 70-lecia Głównej Biblioteki Lekarskiej
 • Wystawa "Leopold Skulski"Farmaceuta i mąż stanu
 • Wystawa "Kroniki Obrazkowe" - akwarel Henryka Becka
 • Wystawa "Stefan Grot Rowecki".
ISSN 0373-174X
Rok L, 2017 Nr 368

W numerze:

 • Uroczystość wręczenia odznaki "Za zasługi dla ochrony zdrowia"
 • Ryszard Kaczorowski - ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie
 • Otwarcie wystawy "Doktor Władysław Biegański - życie i dzieło. W stulecie śmierci
 • "Ogrody kobiecości" w Dziale Starej Książki Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiejm
 • O "Grocie" w Opolu
ISSN 0373-174X
ROK L 2017 Nr 369

W numerze:

 • Polonia Restituta 1918
 • Służba zdrowia Wojska Polskiego - polegli, pomordowani, zmarli i zaginieni na Wschodzie podczas II wojny światowej. Słownik biograficzny cz. II
 • Ważna publikacja o służbie sanitarnej powstania wielkopolskiego i Wojska Wielkopolskiego.
ISSN 0373-174X
ROK LI 2018 Nr 370

W numerze:

 • Gość "Biuletynu GBL" prof. Krystyna Rowecka-Trzebnicka
 • Wspomnienie o dr hab. Piotrze Tomaszewskim
 • Ze zbiorów archiwalnych GBL Leczenie otyłości Felixe Hirshfelda, 1893
 • Konferencja naukowa Zawód pielęgniarki i położnej - praca czy powołanie ?
ISSN 0373-174X
Rok LI, 2018 Nr 371

W numerze:

 • Wystawa "Ułanska jesień" generał dywizji, doktor medycyny Blesław Wieniawa-Długosowski 22-lipca 1881 - 1 lipca 1942
 • Gość Biuletynu GBL doktor Czesław Sudewicz
 • Medal "Za Długoletnią Służbę"
 • Wspomnienie o Dariuszu Kużmińskim
ISSN 0373-174X
Rok LII , 2019 Nr 372

W numerze:

 • List prof. Krystyny Roweckiej-Trzebickiej
 • Zgub cukrzycę jak kilogramy!
 • Formy i kierunki transformacji czytelnictwa na przestrzeni lat w katowickim Oddziale Głównej Biblioteki Lekarskiej
 • Służba Zdrowia Wojska Polskiego – polegli, pomordowani, zmarli i zaginieni na Wschodzie podczas II wojny światowej. Słownik biograficzny. Część III
ISSN 0373-174X
Rok LII, 2019 Nr 373

W numerze:

 • Premiera filmu "Ułanska jesień"
 • Plener malarski i wystawa "Śladami polskiej niepodległości w malarstwie współczesnym"
 • Otwarcie Oddziału GBL w Piotrkowie Trybunalskim
 • Wspomnienie o prof. Kazimierzu Dędze
ISSN 0373-174X
Rok LIII, 2020 Nr 374

W numerze:

 • W stulecie zwycięstwa. Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921 – kalendarium
 • Walka z chorobami wenerycznymi w Polsce w latach 1945–1949
 • Skuteczne negocjacje na rynku zdrowia
 • Dokumentacja medyczna – komentarz do przepisów prawa
ISSN 0373-174X
Rok LIII, 2020 Nr 375

W numerze:

 • Ruchy antyszczepionkowe w czasie pandemii COVID-19
 • Starzenie się społeczeństwa jako wyzwanie dla polityk publicznych XXI wieku
 • Cechy wydawncze czasopism staropolskich
 • Rotmistrz Witold Pilecki - żołnierz niezłomny.
 • Uroczystość otwarcia Sai prezentacji historycznych imienia kpt. ż. w. inż. Zbigniewa Sulatyckiego
ISSN 0373-174X
Rok LIV, 2021 Nr 376

W numerze:

 • Ciechanowski Oddział Głównej Biblioteki Lekarskiej w 15-lecie istnienia placówki (2005–2020)
 • Czytelnictwo wśród personelu medycznego w dobie pandemii koronawirusa
 • Rola środowiska medycznego w kształtowaniu życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Częstochowy na przestrzeni dziejów miasta. Część II – okres powojenny i współczesność
 • Bertha von Massow z Poczdamu – inicjatorka budowy koszalińskiego szpitala
ISSN 0373-174X
Rok LIV, 2021 Nr 377

W numerze:

 • Cechy wydawnicze czasopism staropolskich
 • Zanim powstały Legiony Polskie
 • Służba Zdrowia Wojska Polskiego 1945-1956
ISSN 0373-174X
Rok LV, 2022 Nr 378

W numerze:

 • Perspektywy rozwoju infrastruktury badawczej Akademii Marynarki Wojennej w obszarze technologii podwodnych
 • O prof. Stanisławie Konopce na podstawie dokumentów z jego spuścizny archiwalnej w 40. rocznicę śmierci
 • Przyrodopisarstwo - znak naszych czasów ?
 • Zagrożenie ospą prawdziwą - czy jesteśmy gotowi ?
ISSN 0373-174X
Rok LV, 2022 Nr 379

W numerze:

 • Zagrożenie chorobą dekompresyjną u nurków
 • Poziom neofobii żywieniowej a ryzyko ortoreksji wśród młodych kobiet
 • Polski personel medyczny w okupowanym Toruniu 1939-1945
 • Analiza i ocena ryzyka zawodowego na stanowisku bibliotekarza
ISSN 0373-174X
Rok LVI, 2023 Nr 380

W numerze:

 • Bezpieczeństwo terapii metamizolem
 • Sacrum i magia w prehistorycznych praktykach leczniczych, w medycynie ludowej najstarszych plemion europejskich oraz medycynie starożytnych cywilizacji
 • Nurkowanie z wykorzystaniem systemu dzwonu typu mokrego w Marynarce Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej
 • S-Diet - model diety o właściwościch przeciwzpalnych
ISSN 0373-174X
Rok LVI, 2023 Nr 381 s.1-310

W numerze:

 • Stanisław Rowecki - okoliczności zranienia oraz epopeja leczenia w okresie październik 1920 - marzec 1921 roku
 • Poziom stresu doświadczanego przez personel pielęgniarski w czasie trwania pandemii COVID-19
 • Leczenie jałowej martwicy kości metodą oksygenizacji hiperbarycznej - opis przypadku
 • Odpowiedzialność pielęgniarki za przestępstwo z art 160 par. 2 Kodeksu Karnego
ISSN 0373-174X
Rok LVI, 2023 Nr 381 s.311-718

W numerze:

 • Stanisław Rowecki - okoliczności zranienia oraz epopeja leczenia w okresie październik 1920 - marzec 1921 roku
 • Poziom stresu doświadczanego przez personel pielęgniarski w czasie trwania pandemii COVID-19
 • Leczenie jałowej martwicy kości metodą oksygenizacji hiperbarycznej - opis przypadku
 • Odpowiedzialność pielęgniarki za przestępstwo z art 160 par. 2 Kodeksu Karnego

Główna Biblioteka Lekarska


00-791 Chocimska 22 Warsaw.